Toiminta

Suomen Energiavarat (SEV) omistaa 49,9 % Neovan osakkeista. SEV:n näkemyksen mukaan Vapon ydinliiketoimintaa ovat paikalliset polttoaineet ja pelletti. Tavoitteena on näiden energiavarojen kotimaisen saatavuuden varmistaminen ja pitkäjänteinen kehittäminen. Vapon merkittävä energiavaranto pienentää SEV:n omistajien polttoainehankintaan liittyviä riskejä ja helpottaa ennustettavuutta.

Turve on yksi merkittävimmistä kotimaisista energiavaroista. Turpeen lupakäytäntöä pyritään helpottamaan ja varmistamaan, että turvetta on jatkossa riittävästi myös huonoina turvevuosina. Metsäenergian osalta tavoitteena on, että Vapolla on tulevaisuudessa merkittävä rooli metsähakkeen ja muiden metsäperäisten polttoaineiden toimittajana.

Omistajat

Suomen Energiavarojen omistajat ovat kaikki suomalaisia energia-alan toimijoita, joita yhdistää strateginen tavoite varmistaa suomalaisen energiavarannon saatavuus.

• EPV Energia Oy
• Imatran Seudun Sähkö Oy
• Jylhän Sähköosuuskunta
• Kaakon Energia Oy
• Keravan Energia Oy
• Keskusosuuskunta Oulun Seudun Sähkö
• KSS Energia Oy
• Lahti Energia Oy
• Oulun Energia Oy
• Oy Perhonjoki Ab
• Pori Energia Oy
• Seinäjoen Energia Oy
• Suur-Savon Sähkö Oy
• Vaasan Sähkö Oy
• Äänekosken Energia Oy